Undervisning med Zoom i Canvas, og opplastning og redigering av forelesningsopptak i Panopto

Dette området ble åpnet i et nytt nettleser-vindu.