Hvordan studenter kan bruke Zoom til møter og kollokvier - PDF

Dette området ble åpnet i et nytt nettleser-vindu.