Eksamen

Eksamen

Moduler for emne

Viktig informasjon

Viktig informasjon
Modul godkjent Modul pågår Modul låst
Viktig informasjon 5821    
  • Context Module Sub Header
    Alle tidligere eksamensoppgaver ligger under Filer i menyen. Tips: Søk etter oppgaver ved å bruke navn eller emnekode.
    Oppnå et minimumsresultat på   Må oppnå et resultat på minst   for å godkjenne dette modulelementet Fikk minst   Modulelementet ble godkjent ved poengoppnåelse på minst   Vis Må vises for å fullføre dette modulelementet Vist Modulelementet har blitt vist og er fullført Merk ferdig Dette modulelementet må markeres som gjennomført for å kunne fullføre Merket ferdig Modulelementet er markert som gjennomført og er godkjent Bidra Må bidra til dette modulelementet for å fullføre det Bidratt Bidratt til dette modulelementet og er fullført Send inn Dette modulelementet må innsendes for å fullføres Innlevert Modulelementet er fullført og sendt inn
 
minimum resultat må se må levere inn må delta